Algemene verkoopvoorwaarden

1.- PREAMBULE

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vastgesteld tussen: Enerzijds het Bedrijf: AK DIGITAL PLASTIC SL B56606015 Cami De Binifadet 15 07710 Sant Lluis, Menorca (hierna SUSTAIN AWARDS). En anderzijds, elke persoon die een bestelling plaatst (hierna de KLANT). Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten, en in geen enkel geval is de wederverkoop van de aangekochte producten toegestaan. Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de KLANT, evenals alle andere voorwaarden die in de bestelling zelf worden vermeld.

2.- DOEL.

Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het vastleggen van de verkoopsvoorwaarden tussen de KLANT en SUSTAIN AWARDS, vanaf het plaatsen van de bestelling, de levering en de betaling, evenals de dienst na verkoop.

3.- ARTIKELEN TE KOOP.

We verkopen voornamelijk trofeeën en de diensten die ze van de hoogste kwaliteit maken. Elk van de verkochte artikelen bevat, naast een foto, een beschrijving, details over de samenstelling en informatie over verzending en retourneren. Soms hebben we stukken die als gevolg van fabricageproblemen zijn gewijzigd en daarom kunnen de producten kleine verschillen vertonen ten opzichte van wat er op het web wordt gepubliceerd, de beschrijvingen zijn slechts indicatief en kunnen variëren. We hebben ons best gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar houd er rekening mee dat de kleur van het product ook afhangt van de resolutie van je scherm.

4.- BESTELLING.

De KLANT kan een bestelling plaatsen via de website www.sustainawards.nl volgens de vastgestelde procedure. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de persoonlijke gegevens verstrekken die worden gevraagd in een van de hierboven aangegeven procedures, tenzij hij/zij al een KLANT-nummer heeft. Eens het winkelmandje gevalideerd is, moet de KLANT het adres en de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren, deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract met SUSTAIN AWARDS. Zodra de bestelling is geplaatst, sturen wij u binnen 24 uur een bevestiging van uw bestelling. Als u deze e-mail niet ontvangt, controleer dan uw spam-map. Als u het ook niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen op info@sustainawards.com. U heeft het recht om uw bestelling op elk gewenst moment te annuleren voordat deze is gepersonaliseerd en u ontvangt een volledige terugbetaling. Om je bestelling te annuleren moet je een e-mail sturen naar info@sustainawards.com of bellen naar (+34) 652 971 155 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur. 

 In je e-mail moet je het nummer en de datum van je bestelling vermelden. Als uw bestelling al is verzonden (d.w.z. dat deze onze winkel of magazijn al heeft verlaten) moet u wachten tot de levering om deze te annuleren, en deze annulering zal worden gedaan door middel van het herroepingsrecht dat onderworpen zal zijn aan de voorwaarden en bepalingen die hieronder worden aangegeven in het gedeelte over retourzendingen. Het plaatsen van de bestelling door de KLANT staat gelijk aan volledige aanvaarding van de prijzen, de beschrijving van de te koop aangeboden producten en de algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle andere voorwaarden die in de bestelling zelf zijn vermeld. Alle bestellingen van producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zodra je onze bevestigingsmail hebt ontvangen, kunnen we de gegevens van je bestelling (product, hoeveelheid en leveringsadres) niet meer wijzigen. Controleer alle gegevens van je bestelling zorgvuldig voordat je deze bevestigt. In geval van moeilijkheden bij de levering van het gekozen product, zal SUSTAIN AWARDS de KLANT hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van maximum twintig dagen. In geval van moeilijkheden bij de levering van producten of indien er geen producten meer in voorraad zijn, zal SUSTAIN AWARDS het eventueel betaalde bedrag terugbetalen aan de KLANT. Op deze manier kan uw bestelling geannuleerd worden, aangezien deze afhankelijk is van de beschikbaarheid. Als een artikel dat je hebt besteld is uitverkocht voordat we je bestelling accepteren, brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

5.- LEVERING.

De KLANT kan het adres kiezen waar het aangekochte artikel geleverd wordt, maar hij/zij kan ook vragen om het af te halen in één van de SUSTAIN AWARDS winkels. Behoudens onvoorziene of buitengewone omstandigheden, duurt de levering gewoonlijk 2 tot 5 werkdagen na verzending en wordt geleverd door een koerierdienst. Houd er rekening mee dat leveringen langer kunnen duren dan normaal in bepaalde periodes van het jaar zoals Pasen, augustus feestdagen, Kerstmis of feestdagen, en ook tijdens de uitverkoop periodes. We leveren niet aan Ceuta en Melilla of de Canarische Eilanden. We kunnen ook niet leveren aan postbussen. Je ontvangt een e-mail wanneer je bestelling wordt verzonden. Als je deze e-mail na 7 werkdagen nog niet hebt ontvangen, kun je contact met ons opnemen via info@sustainawards.com.es. Je kunt je bestelling naar een ander adres sturen dan het factuuradres wanneer je je bestelling plaatst. Zodra je je bestelling hebt geplaatst, kun je het afleveradres niet meer wijzigen. Voor alle bestellingen moet bij aflevering worden getekend. Geef een afleveradres op waar iemand beschikbaar is om je bestelling in ontvangst te nemen.

6.- BETALING.

Je kunt betalen met de belangrijkste credit- of debitcards Visa, Visa Electron, Maestro en Mastercard en je wordt doorgestuurd naar de Paypal-pagina om verder te gaan met de betaling van je bestelling. Onze website is beveiligd en de gegevens die u verstrekt, worden in SSL-gecodeerde vorm verzonden. Om te betalen met Visa en Mastercard worden alleen CES-transacties (Secure Electronic Commerce) geaccepteerd. Alle transacties worden uitgevoerd in euro's en de prijzen op de website zijn inclusief btw.

7.- PRIJZEN.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief btw en in euro's. Onze prijzen tussen deze website en de winkel kunnen verschillen, omdat onze winkels soms lokale promoties lanceren die online niet beschikbaar zijn, of omdat de online winkel speciale kortingen kan aanbieden die in de winkel niet beschikbaar zijn.

8.- RETOURBELEID.

8.1.- RUILINGEN EN RETOURZENDINGEN.

A. BIJ ELKE SUSTAIN AWARDS WINKEL IN SPANJE. De artikelen die op onze website zijn gekocht, kunnen door de KLANT worden teruggestuurd of omgeruild als ze nog niet gepersonaliseerd zijn. De KLANT heeft 15 dagen om zijn bestelling terug te sturen voor omruiling of terugbetaling van het betaalde bedrag. Het totaal betaalde bedrag zal worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het geretourneerde product, in overeenstemming met artikel 76 van Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november.

8.2.- RECHT VAN ANNULERING

Download en vul uw Annuleringsformulier in SUSTAIN AWARDS klanten die een aankoop hebben gedaan via deze website hebben 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om over te gaan tot de annulering ervan. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons per e-mail te verwittigen op info@sustainawards.com . Nadat je ons hebt laten weten dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, heb je nog eens 14 extra dagen om de bestelling te retourneren. De retourzending kan gratis per post worden verzonden. Om een retourzending te doen, moet je het product goed verpakt afleveren bij een postkantoor en aangeven dat je per Correos Express retourneert, waarvoor je de code "retour-SUSTAIN" moet opgeven. De KLANT is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken of de werking van de goederen vast te stellen. In dit opzicht, om het artikel terug te sturen, moet het in perfecte staat zijn en verzonden in de originele verpakking. Artikelen die duidelijke tekenen van gebruik of behandeling vertonen, worden niet geaccepteerd voor retourzending. In het geval van herroeping zullen we overgaan tot terugbetaling, binnen 14 kalenderdagen, met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. In elk geval kunnen wij het bedrag van de terugbetaling inhouden totdat wij de terugzending van de gekochte artikelen hebben ontvangen.

8.3.- Defecte producten en garanties

De garantie van SUSTAIN AWARDS garandeert de kwaliteit van haar producten gedurende de wettelijk bepaalde periode. Onze garantie dekt geen gebreken veroorzaakt door manipulatie of oneigenlijk gebruik door de KLANT. Elk item gekocht in onze winkels of online winkel die fabricagefouten vertoont voor de aankoop, zal worden geretourneerd aan de KLANT zonder kosten voor dezelfde die in staat zijn om te kiezen tussen: * Terugbetaling van het geld via het betalingssysteem dat gebruikt werd bij de aankoop van het product. * Nieuw artikel ter vervanging van het defecte artikel. Deze commerciële garantie heeft een aanvullend karakter en wijzigt als zodanig niet de rechten die aan consumenten en gebruikers worden erkend door de regelgeving die in elk land van kracht is volgens het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november over de herziene tekst van de Algemene Wet ter verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, gewijzigd door Wet 3/2014 van 27 maart.

9-BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Klik op PRIVACYBELEID om toegang te krijgen tot ons beleid inzake gegevensbescherming en cookiebeheer.

10.- INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Alle elementen van de website sustainawards.com, zowel visueel als audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Zie voor meer informatie onze juridische kennisgeving.

11.- OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN KLACHTEN.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom. Stuur dergelijke opmerkingen en suggesties via ons contactformulier. Daarnaast hebben we officiële klachtenformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers. Klachten worden behandeld via e-mail info@sustainawards.com.

12.- GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT.

Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen als deze niet-nakoming of vertraging te wijten is aan gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben ("Geval van overmacht"). Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, verzuim, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: a) Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties. b) Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische dreiging of aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging van of voorbereiding op oorlog. c) Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurrampen. d) Onmogelijkheid om gebruik te maken van treinen, schepen, vliegtuigen, autovervoer of andere vervoermiddelen, openbaar of particulier. e) Onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatiesystemen. f) Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering of overheidsinstantie. Verplichtingen worden geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin de overmachtsituatie voortduurt, en we krijgen een verlenging van de tijd om dergelijke verplichtingen na te komen voor een periode die gelijk is aan de duur van de overmachtsituatie. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen ondanks de overmachtsituatie na te komen.

13.- GEHELE OVEREENKOMST.

Deze Verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de betrokken partijen. In het geval dat een van de clausules van deze voorwaarden nietig is, heeft dit geen invloed op de rest van de voorwaarden.

14.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Op deze voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Voor het oplossen van twijfels, tegenstrijdigheden of verschillen die kunnen ontstaan bij de uitvoering en interpretatie van het huidige contract, zijn in ieder geval de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de consument bevoegd. In het geval dat de gebruiker niet optreedt als consument of gebruiker, komen de partijen overeen dat de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Burgos bevoegd zijn.

15.- ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING.

Zonder afbreuk te doen aan het vorige punt, stelt SUSTAIN AWARDS, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, het platform voor geschillenbeslechting ter beschikking van de gebruikers, dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.